A nemzeti lét meghaladja a kliséket – Meditáljunk a magyarság sorsáról: Székely autonómia – Tőkés a nemzeti illúzió árus

Nagy Attila 2009. január 26. ujkelet.ro 

Szeklerland-Josephinische_Landesaufnahme_1769-1773

Tőkés László politikai szereplése kifejezetten veszélyes az erdélyi magyarságra és a székelységre nézve, mert illúziókkal táplálja az erdélyi magyarságot és a székelységet az autonómiáját illetően. Ezt teszik, azok a politikusok, kik kontár módon politizálnak. Ez nem feltûnő egy olyan korban, amikor a kontárságnak kultusza van.
De Tőkés beleillik abba a történelembe, amit Bibó zsákutcás magyar történelemnek nevez. De miért zsákutcás a magyar történelem? Mert hazudunk magunknak, hogy jó úton járunk, amikor zsákutcában vagyunk. Tőkés segít hazudni az erdélyi magyarságnak a lehetőségeit illetően, hogy majd az intézményes beadványosdik vezetnek valamire. Hazudik a nemzetnek, amikor saját magát egy sokkal különb lehetőségnek tünteti fel, de közben ő sem egy lehetőség, gyakorlatilag, csak a retorikája más.
A vallásnak az emberi lélek mélységeivel kellene kommunikálnia. Ezen az alapon, főleg egy püspöknek, be kellene látnia azt, amit Hamvas Béla belátott, hogy a nyugati civilizáció egy zsákutca. A nyugati ember épp a lelkének belső, vallásos rétegeivel veszítette el a kapcsolatát, és ez által megszûnt az igazi, szerves emberi identitás, ami nélkül nemzet sincs.
A nyugati ember, a külső forma uralma miatt veszítette el a kapcsolatot lelkének belső vallásos rétegeivel, ami egyenlő az emberi identitásvesztéssel. De ez nem újdonság az emberiség történelmében, mert Izrael prófétái is nagyon gyakran épp az ellen harcoltak, hogy a külső ne legyen a lélek kárára. De ez minden élő vallásosság halála, hogy a forma megöli.
Mit lát kiútnak Hamvas? Nem a tatarozást, hanem mindent újrakezdeni a nullpontról. Én hozzáteszem: hagyjuk, hogy a puszta csend, mindent újraszüljön önnön lelkünkből. Ezt tanították a próféták is, a lelket elfojtó külsőségek lerombolását a földig. Ezt tanítják az özönvíz mítoszok, hogy mindennek a pusztulása révén születhet meg az újvilág. A növényhez a magnak is meg kell semmisülnie teljesen, ezt tanítja a természet is.
Tőkés azért kontár, mert nem ismerte fel igazi szerepét, hogy neki az igazi szerepe a nemzet életében a prófétai szerep lenne és nem a politikusi. Rá kellene mutatni, hogy a nemzetnek a lelkét lopták el, a nemzeti lét puszta forma lett, szerves belső emberi és nemzeti identitás nélkül. Neki, mint püspöknek kellene felismernie, hogy a nemzet válsága lelki válság és abban áll, hogy a nemzet elveszítette lelkének vallási rétegével a kapcsolatot, amit a politikum nem megold, hanem súlyosbít, mert a politikum puszta forma, tartalom nélkül.
Tőkésnek nem politizálnia kellene, hanem épp arra kellene rámutatnia, mint püspöknek, amire Hamvas is rámutatott, hogy a politikum a lehetőségek illúziója, pusztán csak illúzió. De ő, mivel részt vesz a politikában, pusztán csak illúziót árul a népnek.
A politikumban érvényesül leginkább a forma uralma a lélek kárára. Orbánné, bárhogy akarta az ő családját a vallásos család mintájának bemutatni a Marosvásárhelyi Rádióban, nem hiteles, mert a politikum van a legtávolabb a lélek legmélyebb vallásos rétegétől. Tőkés politikusi mivolta ott van ellentétben, lelkészi, püspöki mivoltával, hogy a politikum épp a lélek vallási rétegétől foszt meg, ami egy püspöknél önmaga megsemmisítése.
De feltehetjük a kérdést, hogy milyen, amikor épp egy püspök politizálásának köszönhető, hogy a nép nem veszi észre, hogy ellopták lelkét, hogy lelkének élő vallási rétegétől él távol, ami emberi és nemzeti identitásának alapja?! Nemzetpusztító!!!
A politikum azért a lehetőségek illúziója, mert a lehetőségek csak a lélekben vannak és nem kívül. A nemzeti újjászületéshez vissza kell fordulnunk a nemzeti zsákutcából, önnön lelkünkbe, mindenek forrásához.
Nekünk székelyeknek, az autonómia lehetősége nem Tőkés politikusi illúzióárulásában van, hanem saját lelkünkben hordott lehetőségekben. A politikum biztosította puszta formális autonómia nem megtartó erő, ha a székelység távol él lelkének vallási rétegétől, identitásának alapjától.
Végül is nagyon furcsa, amikor épp egy püspök helyezkedik szembe saját lelke vallási rétegével.
És érdemes elgondolkodni azon is, hogy a zsákutcás magyar történelem hazugságai és a politikum illúzió árulása, nagyon egy és ugyan az, mindkettő hazugság, önmagunknak és másoknak.

Advertisements

About nagyattilapuli

Nagy Attila Puli vagyok, vallásos anarchista és a székely nemzeti anarchizmus prófétája.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s