Category Archives: OldEurope

The African DNA of Europe E-V13

en.wikipedia.org/Ancient_Egyptian_race_controversy In 1975, the mummy of Ramesses II was taken to France for preservation. Professor Pierre-Fernand Ceccaldi, the chief forensic scientist at the Criminal Identification Laboratory of Paris. determined that: “the hair of Ramses II, astonishingly preserved, showed complementary data … Continue reading

Posted in DNA, Etnogenesis | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

7000 years of history. Ro DNA:68% Old Europe & 29.5% Kurgan

Present day Y-haplogroups in Romania: Before Farming Ro DNA – 33%: I1-4.5%, I2/I2a-26%, I2b-2.5%Middle East Farmers DNA – 35%: J2/J1-15%, E1b1b-15%, G-5%Old Europe DNA – 68% : I1/2-33% + J1/E1/G – 35%Kurgan, Celt & Slav DNA – 29.5% : R1a-17.5% … Continue reading

Posted in Getes, OldEurope | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Soarele – simbol arhetipal

Soare. Căldură. Viaţă. Începutul şi sfârşitul. Soarele este simbolul arhetipal care se regăseşte în toate culturile lumii. Încă din timpurile primitive, oamenii şi-au dat seama că fără Soare nu poate exista nimic. Ei s-au închinat la Soare considerându-l  izvor al vieţii şi al … Continue reading

Posted in Arheoart, Dacia, Ortodoxie, Romania | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Getes – the story to be told – Quotes

Source – A story never told – DECEMBER 19, 2015 / PRIMUS GETARUM 1. Sumerian researcher A. Kisifim: “The ancestors of Rumanians had a powerful influence upon the whole ancient world, respectively upon old Ellada, old Egypt, Sumer and even … Continue reading

Posted in Aryans, Dacia, Etnogenesis, Romania | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

The Hittites – R1b, chariots, iron & the first indo-euro writing

>> Marija Gimbutas – Old Europe and the Intrusion of Kurgan people << EUPEDIA : The northern part of the Yamna horizon was forest-steppe occupied by R1a people, also joined by a small minority of R1b (judging from modern Russians … Continue reading

Posted in Aryans, Etnogenesis, Linguistics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vojvodina & Banat – Timiș, Mureș, Tisa, Drava, Sava (Bosna,Drina), W/S/Great Morava, Vardar, Danube – Starcevo, Vinca, Vucedol, Scordisci/Celts, Dacians/Thracians, Scythians

The Vinča Culture – is the is the oldest Neolithic culture in South-eastern Europe – the First European Metallurgists, the First European Writing. The ‘Old European’ Vinca pottery, artefacts and writing all show an immediately noticeable similarity to what was … Continue reading

Posted in Dacia, Etnogenesis, Getes, OldEurope | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

C.Noica – cu tandrețe întru răs-bunarea rostirii românești. Lee Whorf – engleza faţă de hopi e ca o măciucă faţă de o sabie. Salvarea de sub obsesia puterii – ”ras-bunarea prin smerenie”.

.. resemnificarea cuvântului „răzbunare”, scoborâtor din „răs-bunare”, care înseamnă revenirea la starea anterioară de bunătate. Aşa cum vremea „se răzbună” (de fapt „se răs-bună”), adică devine din nou senină… Obsesia care a constituit principala ipoteză de lucru a lui Noica … Continue reading

Posted in Linguistics | Tagged , , , , , | Leave a comment